Er zijn zoveel werelden als zandkorrels aan de zee, grote en kleine, ronde en hoekige, lichte en donkere, oeroude en voorbijgaande; sommige staan stil, sommige warrelen; sommige zijn alleen, sommige in trossen bijeen; en in elk van die grote en kleine, ronde en hoekige, lichte en donkere, oeroude en voorbijgaande werelden zijn zeeën en stranden en aan zeestranden de zandkorrels en in elke zandkorrel zoveel werelden als zandkorrels aan de zee, grote en kleine, ronde en hoekige.

De expositie had plaats in "galerij sonja mertens", Balaerstraat 9-10 te Antwerpen, van 6 tot 23 oktober 1996.

 
 
 


Deze site en zijn inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd © 1995-2008. Alle rechten voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, in elke mogelijke vorm en via elk mogelijk medium zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verboden.

e-mail to: e realisatie vzw